Leerlingen in het leslokaal
Leerlingen in het technologielokaal

Infoavonden voor ouders en leerlingen van het 6e leerjaar

De scholen van scholengroep Sint-Lodewijk Brugge verwelkomen u graag op de jaarlijkse infomomenten. Klik op onderstaande scholen voor meer informatie omtrent de juiste data en locaties. De inschrijvingen starten op de infonamiddagen van de betrokken scholen.

Onze locaties