Leerlingen in het leslokaal
Leerlingen in het technologielokaal

Infoavonden voor ouders en leerlingen van het 6e leerjaar

Bekijk hier onze agenda om de data van de infoavonden en infodagen te raadplegen. Bezoeken zijn meestal digitaal of op afspraak. U vindt alle info op de websites van onze scholen.

Onze locaties